logo2
provada
14, 15 en 16 juni
RAI Amsterdam

Op 14, 15 en 16 juni vindt in de RAI te Amsterdam de 17e editie van het nationale vastgoedevenement PROVADA plaats. NVM Business zal voor de 12e keer aanwezig zijn op dé ontmoetingsplek voor Nederlandse vastgoedprofessionals.

Registratie & toegang

Voor PROVADA is online registratie verplicht.

Korting toegang leden

Helaas wordt door de organisatie van PROVADA de toegangskorting voor leden niet langer gefaciliteerd.

Hal 10, stand 14

U vindt ons op de vertrouwde plek in Hal 10, stand 14 met een representatieve stand. Een stand met ruimte voor het maken van afspraken met relaties en het volgen van interessante workshops.

Netwerkborrel op Strandzuid

De netwerkborrel van NVM Business en funda in business vindt plaats op woensdag 15 juni van 18:00 tot 21:00 uur.

Deze borrel is exclusief voor NVM Business leden, stakeholders en relaties van funda in business. Zoals gebruikelijk is de locatie weer het zonnige Strandzuid. De borrel vindt plaats aansluitend aan PROVADA en is inmiddels uitgegroeid tot een ultieme ontmoetingsplek van belangrijke spelers in de vastgoedbranche.

Meld u hier aan voor de netwerkborrel

Workshops

Op de stand van NVM Business zijn dagelijks diverse interessante workshops te volgen.

In de workshops komen weer diverse actuele thema’s op het gebied van commercieel vastgoed aan bod. U kunt zich hier aanmelden voor de workshops

dinsdag 14/06 — 11.00 uur

De zachte succesfactor bij keihard vastgoed ontwikkelen

Drs. Maurice Bakker — MSRE Alumni Association

Een niet alledaags onderzoek naar de "verborgen" variabele bij binnenstedelijke transformaties via zelfrealisatie.

dinsdag 14/06 — 12.00 uur

ESG: Wat kunt u vandaag doen voor een betere toekomst

Iris Kampers — Savills

Iris Kampers, ESG adviseur bij Savills in Nederland, geeft een praktische ESG-workshop voor de Nederlandse vastgoedprofessional – van ontwikkelaars en adviseurs tot beleggers. Zij zal concrete voorbeelden aandragen van duurzame maatregelen en het effect ervan op de commerciële vastgoedmarkt. Onderwerpen als het terugdringen van de CO2-voetafdruk en de impact op de financiële waarde van het vastgoed zullen aan bod komen.

dinsdag 14/06 — 14.00 uur

Realbid: het nieuwe biedingsplatform voor commercieel vastgoed

Hans Bodde — Realbid

NVM Business lanceert op Provada samen met NVM Online Bieden de nieuwe diensten voor commercieel vastgoed. Met NVM Online Bieden biedt NVM Business een vertrouwelijk en veelzijdig digitaal prijsvormingsplatform. In vogelvlucht worden de mogelijkheden en toepassing voor de commercieel vastgoed makelaar besproken.

dinsdag 14/06 — 15.00 uur

Taxeren en datastromen in kaart gebracht

Conrad Hagemans — fluX

Taxeren wordt steeds meer een geautomatiseerd proces waarbij de computer wordt ingezet als hulpmiddel. Taxatiemanagementsoftware is erop gericht de taxateur te helpen een vastgoedobject te waarderen. Daarbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe databronnen zoals Tiara en het Kadaster. Maar ook bij het invullen van de duurzaamheidsparagraaf of het delen van referenties. Steeds meer banken willen dat de taxaties worden aangeleverd via SBR om zo hun interne workflow digitaal te kunnen inrichten. FluX geeft tijdens deze presentatie meer inzicht hoe deze bronnen worden ontsloten en gebruikt kunnen worden.

woensdag 15/06 — 11.00 uur

Wwft: Vastgoedfraude en witwassen in relatie tot makelaars en notarissen

Prof. dr. Bob Hoogenboom — Nyenrode Business Universiteit

Onlangs publiceerde professor Bob Hoogenboom 'Het spiegellabyrint van ondermijning'. Hierin staat crimineel misbruik van onroerend goed centraal. De rol van makelaars wordt daarin besproken. In september vorig jaar gaf hij voor de minister van Justitie een advies over de landsadvocaat. En in 2021 publiceerde Hoogenboom 'Samen'. Dat gaat over vastgoedcriminaliteit waarin notarissen, makelaars en taxateurs de maat werd genomen.
woensdag 15/06 — 12.00 uur

Inzicht in de vraagzijde met funda in business

Mark Askamp — funda in business

Funda in business is het nummer 1 platform voor commercieel vastgoed in Nederland. Met zo'n 20.000 beschikbare objecten en bijna 2 miljoen bezoeken per maand, genereert funda in business waardevolle inzichten voor de vastgoedprofessional. In 20 minuten praat Mark Askamp u bij over de ontwikkelingen rondom het platform en de vraagzijde van de commercieel vastgoedmarkt.

woensdag 15/06— 13.00 uur

Van data naar interpretatie

Maarten Zwemmer, OMRT & Jordy Kleemans, Savills

Data is het nieuwe goud, zo ook in de vastgoedmarkt. Er is voldoende data beschikbaar, maar wat kun je ermee? Dat gaan Maarten Zwemmer, OMRT, en Jordy Kleemans, Savills en bestuurslid NVM Business, je vertellen tijdens deze workshop. Zij zullen het belang van de juiste data en een gedegen vastgoedanalyse onderstrepen.

woensdag 15/06 — 14.00 uur

Logistiek vastgoed nieuwe stijl; Amsterdam Logistic Cityhub

Marcel Michon & Ralph de Munnik — Buck Consultants International en CTP

In de discussies over het huisvesten van grootschalige XXL dc’s, groter dan 50.000 m2, vindt polarisatie plaats. Tegenover groot ruimtegebruik en huisvestingsproblematiek staan nieuwe werkgelegenheid, innovatie door robotisering en duurzame gebouwen. De vraag naar logistieke ruimte is groter dan het aanbod en gegeven de schaarste aan ruimte en maatschappelijke en bestuurlijke weerstand is het tijd voor herbezinning. Buck Consultants International heeft een kader ontwikkeld voor een duurzame inpassing van logistiek vastgoed, met een rechtstreekse relatie tussen de ontwikkeling van greenfields en de herstructurering en het beter benutten van brownfields. Een gesprek tussen BCI en de grootste ontwikkelaar van logistiek vastgoed in Europa: CTP.

woensdag 15/06 — 15.00 uur

Aan de slag met de Omgevingswet

Cathelijn Peters — Aan de slag met de Omgevingswet - Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties

Via één digitaal loket wordt het makkelijker om vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk te krijgen welke regelgeving van toepassing is. Met de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de wet kunnen we de grote ruimtelijke opgaven - waaronder de woningbouwopgave en de energietransitie - effectiever aanpakken en met elkaar verbinden. Cathelijn Peters, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, legt uit hoe dit alles in zijn werk gaat.

donderdag 16/06 — 12.00 uur

Zijn nieuwbouw-woningen te goedkoop?

Leo Bosch — NVM Wonen

Samen met brainbay heeft NVM onderzocht wat de kopers van nieuwbouwwoningen de afgelopen vijf jaar kochten en welke alternatieven er waren in de bestaande woningvoorraad. Aan de hand van onderzoeksresultaten en een aantal stellingen wordt verkend of de huidige nieuwbouwwoningen te goedkoop zijn.

donderdag 16/06 — 13.00 uur

Recreatiewoningen in Nederland: verkoop en verhuur in beeld gebracht

Rieks van den Berg, bestuurslid NVM Wonen & Mark Groen, Belvilla

NVM presenteert jaarlijks rond de zomer haar jaarrapport over de markt voor recreatiewoningen In Nederland. De afgelopen jaren heeft deze markt een sterke ontwikkeling doorgemaakt. In deze workshop blikken we terug op de verkopen in het afgelopen jaar. Daarnaast kijken we met Belvilla naar interessante verhuurregio's: hoe zien de mogelijkheden voor rendement uit verhuur er uit.

Meld u aan


Het event heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.

Netwerkborrel

NVM Business & funda in business

Strandzuid,
Woensdag 15 juni 2022
18.00 — 21.00 uur

Netwerk-borrel

NVM Business & funda in business

Strandzuid,
Woensdag 15 juni 2022
18.00 — 21.00 uur

UITNODIGING

Netwerkborrel
NVM Business & funda in business

Datum: Woensdag 15 juni 2022
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: Strandzuid, direct achter RAI Amsterdam

Het event heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.